MOTO PARAM5

ประกาศ !! ร้านโมโตพระรามห้า ยังคงจัดจำหน่ายและให้บริการหลังการขาย KTM

Moto Praram5

ประกาศ !! ร้านโมโตพระรามห้า หรือ (KTM RAMA5)
ยังคงจัดจำหน่ายและให้บริการหลังการขาย KTM

จากที่ได้มีการประกาศยกเลิกตัวแทนจำหน่ายของทางบริษัท เบิร์นรับเบอร์ฯ แต่ก็ยังคงทำหน้าที่สนับสนุนลูกค้า KTM ต่อเนื่องจนกว่าจะมีตัวแทนจำหน่ายใหม่ที่แต่งตั้งอย่างเป็นทางการ

ส่วนทางร้านโมโตพระรามห้า ก็ยังคงเป็นศูนย์จำหน่ายและให้บริการต่อไปตามปกติ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ
โดยทางร้านจะเป็นผู้ชี้แจงเท่านั้น

KTM สามารถเข้ามารับบริการได้ตามปกติ
_________________________________
งานขาย : 092-265-2884
บริการหลังการขาย : 096-916-5566